Omdat ons vak altijd beter kan.

Hoe werkt het precies?

Collegamento zoekt wijkverpleegkundigen uit het hele land die opgeleid willen worden tot procesbegeleider intercollegiale toetsing. In opdracht van V&VN en in samenwerking met VWS, Actiz, ZorghuisNL, VNG, PFN en ZN bieden we kosteloos een online training aan. Het doel is om intercollegiale toetsing structureel onderdeel te laten worden van de werkwijze van verpleegkundigen, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Er is de mogelijkheid om via het RVO gebruik te maken van de SOW-regeling voor een mogelijke bijdrage in een deel van de kosten van het volgen van de training. Wil jij ook het professioneel handelen in de wijk centraal stellen?

Momenteel zitten alle groepen voor het najaar van 2022 vol. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Indien er plek vrij komt nemen wij contact met u op. 

Project intercollegiale toetsing is een samenwerkingsverband tussen:

Privacy

Het begeleiden van minimaal één intercollegiale toetsingsgroep; de procesbegeleider organiseert per intercollegiale toetsingsgroep drie bijeenkomsten 

Beschikbaar voor twee scholingsdagen (data volgen) en de terugkomdag 

Afstemming over deelname en tijdsinvestering met je werkgever 

Het volgen van de scholing 

Ben jij als wijkverpleegkundige intrinsiek gemotiveerd om samen met collega’s te werken aan de professionalisering van de indicatiestelling?

Beter leren en ontwikkelen in de wijk

Wat heeft een cliënt precies nodig en wie gaat die zorg uitvoeren? Als wijkverpleegkundige ben jij verantwoordelijk voor de indicatiestelling en zorgtoewijzing. Indiceren doet iedereen op zijn of haar eigen manier, uitgaande van het normenkader. Vaak gaat dit goed, maar soms heeft dit ongewenste praktijkvariatie tot gevolg. Zie jij ook potentie in het verbeteren van de kwaliteit van de indicatiestelling?

V&VN is trekker van dit project en wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan het ‘leren en verbeteren’ van wijkverpleegkundigen. Met als resultaat een toename van de kwaliteit van het cyclisch verpleegkundig proces. Deelname aan intercollegiale toetsing verhoogt de professionaliteit en verlaagt de ongewenste praktijkvariatie.

Door onderling met collega’s
 je werk te toetsen,
verhogen we de kwaliteit
van de indicatiestelling.

Meer informatie aanvragen

Je wordt getraind tot procesbegeleider. Na drie trainingssessies kun je zelf intercollegiale toetsingsbijeenkomsten begeleiden en hiermee de kwaliteit van de indicatiestelling en het organiseren van zorg verbeteren.

Gedurende de training begeleid je minimaal één groep intercollegiale toetsing in jouw eigen organisatie of met collega’s in de regio. Je krijgt hierbij ondersteuning door Karen Achterberg en Annette de Ruiter namens Collegamento.

Tijdens de terugkomdag deel je onderling tips en ervaringen, bespreken we vakinhoudelijke vraagstukken en staan we stil bij wat geleerd is uit de training en de praktijk.

Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Met jou en de organisatie maken we afspraken over draagvlak, commitment en randvoorwaarden. 

In je motivatiebrief bij aanmelding vragen we je vast na te denken over hoe jij de implementatie van de intercollegiale toetsing vorm wilt geven binnen jouw organisatie. 

Goed om te horen! Laten we direct kijken of jouw competenties aansluiten bij het profiel van een procesbegeleider. Hierbij gaat het om een combinatie van deskundigheid ten aanzien van het indiceren en organiseren van zorg én expertise in het begeleiden van een groep wijkverpleegkundigen. Voldoe jij aan de volgende minimale voorwaarden?

Enthousiast over de training?

HBO-V opgeleid als verpleegkundige

Werkzaam als wijkverpleegkundige in de dagelijkse praktijk

Ervaring met alle CanMEDS-rollen

Minimaal twee jaar werkervaring

Intercollegiale toetsing 
in het kort

17 accreditatiepunten

4 online trainingssessies
en begeleiding

8 wijkverpleegkundigen
per groep

Zonder procesbegeleiders is het moeilijk om intercollegiale toetsing van de grond te krijgen.

Het is belangrijk dat je als procesbegeleider een veilige omgeving creëert zodat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen en durft te zeggen waar hij of zij mee zit. Uit de vragenlijst onder de deelnemers, blijkt dat dit meer dan gelukt is. Slechts 1 procent van de deelnemers vond dat er geen veilig leerklimaat was!

Naarmate de groepen langer draaiden en de deelnemers ervoeren wat intercollegiale toetsing precies inhield, werden ze steeds enthousiaster. Waar de wijkverpleegkundigen vooral naar op zoek waren is eenduidigheid en of ze het doen volgens de regels. Elke keer wordt er een casus ingebracht. Ik wijs ze erop waar ze iets kunnen vinden in onder andere richtlijnen of bijvoorbeeld het normenkader. Ook leg ik het accent op hoe ze in de praktijk argumentatie kunnen vinden voor wat ze willen indiceren. Dit vinden de wijkverpleegkundigen een erg fijne manier van werken.

Milanda Koopman en Sanne van der Ent

Informatie aanvragen

verschillende startdata